Logo

Hudební cestičky aneb Hrátky s hudbou nejen pro děti...

Hudba, je velký dar, který k nám promlouvá po celá tisíciletí, léčí náše duše, pomáhá překonávat bolesti a překážky , které k nám přichází.
Dokáže prohloubit a umocnit naše emoční zážitky. Píseň spojuje člověka s vlastním srdcem. Přináší nám zážitek souznění v jednom rytmu. Pocity síly a sounáležitosti.
Možná mnohé z nás ještě stále udivuje, jaké dnes máme děti. Učím už dvacet let a dovolím si říct, že děti jsou stále stejně úžasné, ale mění se prostředí, ve kterém vyrůstají – vztahy v rodinách, technologický vývoj, agresivita médií atd.
Proto si myslím, že bychom neměli promarnit jedinečný čas, který můžeme prožít v jejich blízkosti.
* Pojďme společně hledat vlastní cestičku světem paní hudby
* Objevovat krásu našeho hlasu
* Pojďme se učit být sami sebou
* Hledejme cesty naslouchání a vnímavosti
* Pojďme hledat rytmus našeho života
* Vzpomeňme jaké to je si hrát
* Respektovat se navzájem
* Učme se chápat jak důležité je spolupracovat
Pojďme společně zpívat, tancovat a hrát, abychom pak v životě zvládli spoustu nových rytmů a změn. Cesta je náš cíl !

Hrátky s hudbou

Hrátky s hudbou jsou určeny pro děti ve věku 2 - 6 let a jejich rodiče bez ohledu na to, zda již nyní uvažují o budoucím studiu dětí v ZUŠ.

Cílem není výuka hudebních znalostí a dovedností, hudba je využívána spíše jako prostředek práce na sobě samém.
Ráda bych umožnila dětem a jejich rodičům či prarodičům co nejhezčí vstup do nádherného světa hudby.

Společně rozvíjíme:

koordinaci pohybu, pravo-levou orientaci, paměť
motorické schopnosti - jemnou motoriku
práci s hlasem a dechem
rytmus

Součástí jsou:

spontánní vytváření zvuků pomocí nástrojů, zpěvu a hry na vlastní tělo
využití prvků muzikoterapie
podpora naslouchání a vnímavosti
základy práce v kolektivu / každý má své místo a úkol/
relaxace
hudebně-pohybové hry
kreativní činnost
Kontakt: Marie Drkulová
Telefon: 736 746 368
Napište mi Vaši zprávu, nebo dotaz a já Vám ráda odpovím.